İndirim!

UŞAK YÖRESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ VE ÖZELLİKLERİ / YAVUZ TURGUT

Orijinal fiyat: ₺325.00.Şu andaki fiyat: ₺275.00.

DİKKAT ÖN SATIŞTA OLAN ESERLERİN KARGO SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR!!!

1000 adet stokta

Kategoriler:

Açıklama

HESTİA KİTAP

YAVUZ TURGUT

UŞAK YÖRESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

BASKI YILI: 2023

BASKI SAYISI: 1

TÜR: EĞİTİCİ – ÖĞRETİCİ

KİTAP AÇIKLAMASI:

İlk yerleşim alanı olarak M.Ö 4000’li yıllarda kullanılmaya başlanan, Ege bölgesinin en küçük ili Uşak, günümüze değin çeşitli medeniyetlere, kültürlere ev sahipliği yaparak, kendi halk kültürünü ve müziğini bu zengin kaynaktan beslese de şimdiye kadar müzik kültürü ve bu kültürün ürünleri ile ilgili, araştırmacıların dikkatini kendi üzerine çekmeyi başaramamıştır. Bu eksikliği gidermek ve yöreye hak ettiği kültürel değeri atfetmek adına yola çıkılan bu çalışma, yöre Türk halk müziği ve ürünleri konusunda kapsayıcı ilk bilimsel araştırma olma özelliği taşımaktadır.

Uşak yöresi halk müziğinin genel olarak özelliklerinin araştırıldığı bu çalışma ile; şimdiye kadar yöreden toplanıp TRT arşivine kaydedilen 117 halk türküsü, ezgi (tür, makamsal dizi, ses aralıkları, tavır, çalgı), ritim (usul, ölçü, düzüm, tempo), şiir (konu, şekil, hece ölçüsü) özellikleri bakımından incelenmiş, bu ezgilerin hangi pratiklerde kullanıldığı, oyunlu olanlarının oyun özelliklerinin neler oldukları açıklanmış, Uşak yöresi halk ezgilerinden hikayesi olan türkülerin hikayelerine yer verilmiştir. Ayrıca araştırmacı tarafından sahaya inilerek kapsamlı bir derleme çalışması yapılarak, yörede çalınan söylenen fakat literatürde bulunmayan 24 türkü derlenmiş ve yeni derlenen bu türkülerin de ezgi ritim şiir özellikleri ortaya konularak Uşak’ın müzikal belleğine azımsanamayacak bir katkı sunulmuştur. TRT repertuvarında bulunan Uşak türkülerinin ve bu çalışma kapsamında derlenen türküler de olmak üzere yöreye ait türkülerin tamamının notalarının da yer aldığı bu araştırma, bir anlamda Uşak türküleri kataloğu olması bakımından da önemli görülmektedir.