İndirim!

KADILAR ŞEHRİ ÜNYE / MEHMET KARAYALMAN

Orijinal fiyat: ₺350.00.Şu andaki fiyat: ₺330.00.

397 adet stokta

Açıklama

KADILAR ŞEHRİ ÜNYE

MEHMET KARAYALMAN

KİTAP AÇIKLAMASI

Osmanlı Devleti’nde hukukun teşekkülü ve ilmiye geleneğinin uygulamaları kuruluş dönemine dayanmaktadır. Devletin kurucusu Osman Bey devrinden itibaren fethedilen kaza ve nahiyelere birer kadı tayin edilerek adaletin sağlandığı bilinmektedir. Orhan Bey ile birlikte medreseler açılmaya başlanmış ve ilim adamlarının yetiştirilmesine büyük ehemmiyet verilmiştir. Bilhassa Yıldırım Bayezid ve II. Murad devri ilim hayatının inkişaf ettiği ve Fatih dönemine kadarki sürede sağlam bir temel teşkil ettiği devre olmuştur. Fatih dönemi, bu döneme gelinceye kadar geçen süre içerisinde biriken ilmiye geleneğinin devlet mekanizması içinde sistemleştiği ve kadrolaştığı bir dönemdir. Kendine has bir yapı ile kadrolaşan İlmiye Teşkilatı, özellikle eğitim alanında birçok kısma ayrılarak hizmet vermeye başlamıştır. Medreseler ve kadılıklarda meydana gelen dereceler Osmanlı Devleti’ne has bir sistem olarak gelişmiştir.